Klientiem

  • Ja Jūs meklējat cilvēku, kurš īstenos Jūsu ideju, rūpīgi izanalizējot katru detaļu – Jūs tiekat pie īsta cilvēka.
  • Manā sapratnē labākais klients ir tas, kurš precīzi zina, ko viņam vajag. Savukārt, labākais izpildītājs ir tas, kurš precīzi zina, kā tieši atrisināt doto uzdevumu. Atrodot viens otru, tie veido izturīgo simbiozi – tā nāk pasaulē patiešām pieprasītas lietas. Nu tad meklēsim un atradīsim viens otru!
  • Jebkurā darbā pats galvenais ir precīzs uzdevuma formulējums. Nav svarīgi, ar kādu mērķi Jūs griežaties pie manis: tā vai citādi mēs sāksim tieši ar tehniskā uzdevuma sastādīšanu, un manas plānošanas un analīzes iemaņas Jums var būt ārkārtīgi noderīgas tajā.
  • Pirms jebkura pasūtījuma izpildīšanas (ja runa neiet par gatavu produktu) es ņemu pirmsapmaksu.  Lai tas Jums nebūtu pārsteigums. Atkarībā no pasūtījuma kopējās cenas, noteiktā izpildes termiņa un darbu apjoma, pirmsapmaksa var būt 20–50% robežās (vadoties pēc principa: jo lielāks darbu apjoms, jo mazāka pirmsapmaksa). Šī summa tiek izmantota, lai apstiprinātu abu pušu apņemšanās nopietnību.
  • Kas attiecas uz pārējo, viss ir vienkārši: nepiekrāpsiet – tad arī nebūsiet piekrāpti © Interstate 60