Darba ņemējiem

Ja kāda projekta robežās Jūs esat nolēmuši pastrādāt manā vadībā, tad Jums pie visa pārēja būs lietderīgi zināt par mani sekojošo:

  • Es cenšos attiekties pret cilvēkiem tā, kā gribētu, lai viņi attiektos pret mani. Šai lietā ir savi plusi un mīnusi. Galvenais pluss ir tas, ka es nepieprasīšu neiespējamo. Galvenais mīnuss – es pieprasīšu kvalitatīvu un savlaicīgu noteikto darbu apjomu izpildi, bez variantiem.
  • Ikkatrs, kurš bija mans darba ņēmējs, var apstiprināt, ka es, būdams priekšnieks, vispirms vados pēc principa „padarītais darbs maksā naudu, un tas ir attiecīgi jāapmaksā”. Tāpēc, pieņemot kādu darbā, es automātiski apņemos aizstāvēt viņa tiesības gan pasūtītāju, gan klientu, gan, ja būs tāda nepieciešamība, augstāk stāvošu darba vadītāju priekšā. Pie tam ir lietderīgi ņemt vērā, ka es, savukārt, izmantošu tiesības ārkārtīgi asi uztvert jebkuru nolaidību, bezatbildību, neprecizitāti vai nekārtīgumu darbā no savu padoto puses.
  • Es pievērsu uzmanību sīkumiem un detaļām. Rezultātā es pieprasu kvalitatīvi izpildīt darbu. Ja tā ir lieta, tai jābūt izveidotai pēc labākās sirdsapziņas, ja tas ir teksts, tam jābūt uzrakstītam ar izjūtu, ja tā ir grafika, tad tai jāatspoguļo tās ideju utt. Citiem vārdiem sakot, es necietīšu paviršu attieksmi pret uzdevumu izpildi.
  • Strādājot ar mani, nav jabaidās no kļūdām. Visi kļūdās un šeit nav izņēmumu no noteikumiem. Pēc maniem ieskatiem, galvenais šajā lietā ir neklusēt un savlaicīgi paziņot man par savām kļūdām vai grūtībām. Jo agrāk tas tiks izdarīts, jo ātrāk mēs varēsim kopīgi atrisināt problēmu un turpināt darbu.
  • Man nepatīk, ja man padotie darba ņēmēji rīkojas, apejot mani. Ja strādājat manā pakļautībā, tad visi darba jautājumi tiek risināti tikai ar mani. Visi mēģinājumi kaut ko atrisināt pa tiešo ar klientiem / darba devējiem / manu vadību tiks maksimāli bargi pārtraukti. Tā kā, labāk neriskējiet…
  • Visā visumā, kā Jūs jau sapratāt, darbā un priekšnieka personā, es esmu tirāns un despots. Un tomēr manī netrūkst humora izjūtas, un netrūkst arī spējas sapratīgi domāt un adekvāti reaģēt, atbilstoši jebkurai situācijai. No tā izriet, ka ar mani darbā nav īpaši grūti sadzīvot, bet grūtos brīžos esmu vienmēr gatavs sniegt Jums palīdzību un atbalstu.